Kontakt

sídlo klubu OZ:  ZŠ 17.novembra, Ul. 17.novembra 31, 08301 Sabinov

poštová adresa : Sabinovská 9/10, 08222 Šarišské Michaľany

tréningy: ZŠ 17.novembra, Ul. 17.novembra 31, 08301 Sabinov

Po, Ut, Št  o 16.30h.

aktualizované 2.2.2019

Facebook

Kontakt

KarateKlubSabinov sídlo klubu-faktická adresa:
(ZŠ ul.17.novembra Sabinov)
ul.17.novembra 31
08301 Sabinov
IČO: 37 944 665
DIČ: 2021948522
Bankové spojenie: SK8809000000000505072763
korešpondenčná adresa:
082 22 Šarišské Michaľany
Sabinovská 10
karateklubsabinov17@gmail.com