Náš tím

Jozef Machala - 5. dan , rozhodca 2. triedy , tréner 3. triedy, špecialista na kata

Ing.Marek Zborovjan, 3.dan, trénerska licencia, doplnkové pedagogické vzdelanie, skúšobný komisár 3.triedy, zameranie kata a detská príprava, jazyky: anglicky, rusky, poľsky, pasívne nemecky, kontakt  - facebook

Bc.Beáta Futejová, dlhoročná úspešná reprezentantka klubu

Peter Križan, dlhoročný  tréner, 2. dan , zameranie kumite a kondičná príprava, rozhodcovská a trénerská licencia

 

Ing.František Varga, tréner klubu, 1. dan, zameranie detská príprava a kumite, trénerská licencia

 

 

Marián Radvanský, skúsenosti z atletickej prípravy, vytrvalostných metód, rozvoj sily a rýchlosti.

MUDr.Kamila Boľanovská

aktualizované 2.2.2019

Facebook

Kontakt

KarateKlubSabinov sídlo klubu-faktická adresa:
(ZŠ ul.17.novembra Sabinov)
ul.17.novembra 31
08301 Sabinov
IČO: 37 944 665
DIČ: 2021948522
Bankové spojenie: SK8809000000000505072763
korešpondenčná adresa:
082 22 Šarišské Michaľany
Sabinovská 10
karateklubsabinov17@gmail.com