12.ročník Turnaj nádeji 2017 KK Sabinov 24.09.2017

24.08.2017 00:00

KDe ? Sabinov

Kto? deti do 7.kya, dorast do 4.kya

kedy ? 2č.9.2017 nedela

 

aktualizované 2.2.2019

Facebook

Kontakt

KarateKlubSabinov sídlo klubu-faktická adresa:
(ZŠ ul.17.novembra Sabinov)
ul.17.novembra 31
08301 Sabinov
IČO: 37 944 665
DIČ: 2021948522
Bankové spojenie: SK8809000000000505072763
korešpondenčná adresa:
082 22 Šarišské Michaľany
Sabinovská 10
karateklubsabinov17@gmail.com