Poďakovanie

02.02.2018 00:00

Ďakujeme všetkým, ktorí nám poukázali  a chcú  dať 2% zo svojich daní.

Sľubujeme, že poukázané prostriedky využijeme pre činnosť Karate Klubu Sabinov na športové aktivity detí a mládeže.

 

Tréneri: Marek, Peter , Fero

 

 

aktualizované 2.2.2019

Facebook

Kontakt

KarateKlubSabinov sídlo klubu-faktická adresa:
(ZŠ ul.17.novembra Sabinov)
ul.17.novembra 31
08301 Sabinov
IČO: 37 944 665
DIČ: 2021948522
Bankové spojenie: SK8809000000000505072763
korešpondenčná adresa:
082 22 Šarišské Michaľany
Sabinovská 10
karateklubsabinov17@gmail.com