Referencie

Sabinov ocenil najúspešnejších športovcov Sabinovská športová história je bohatá. Organizovaný šport sa tu pestuje viac ako osemdesiat rokov. Po zmene politických a spoločenských pomerov pred dvadsiatimi rokmi tu však šport prežil len vďaka zapáleným nadšencom, ktorí sa v neľahkých...
OD ROKU 1996 ZÍSKALI JEHO ŽIACI MNOŽSTVO MEDAILÍ Z MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA, EURÓPSKEHO POHÁRA A MEDZINáRODNýCH SúťAží, Vrátane regionálnych. spolu okolo 800, z toho 279 zlatých !!! ziSKOM FANTASTICKÝCH 155 MEDAILí V POSLEDNEJ SEZÓNE SME SA STALI TRETíM NAJúSPEšNEJšíM KLUBOM...

aktualizované 2.2.2019

Facebook

Kontakt

KarateKlubSabinov sídlo klubu-faktická adresa:
(ZŠ ul.17.novembra Sabinov)
ul.17.novembra 31
08301 Sabinov
IČO: 37 944 665
DIČ: 2021948522
Bankové spojenie: SK8809000000000505072763
korešpondenčná adresa:
082 22 Šarišské Michaľany
Sabinovská 10
karateklubsabinov17@gmail.com